Platforma achizițiilor electronice și comerciale

Pe data de 30 noiembrie 2016 compania Varo-Inform a semnat un Memorandum multilateral, sub eghida Ministerului finanțelor, cu privire la participarea în proiectul pilot, care ține de desfășurarea achizițiilor electronice publice. La începutul anului 2017 platforma achizițiilor electronice YPTENDER.MD a fost acreditată de Agenția achizițiilor publice. Primii Achizitori au devenit instituții publice, iar Furnizori – agenți economici. Din mai 2017 este posibil de efectuat nu numai achiziții publice, dar și cele comerciale, unde agenții economici pot fi și Achizitori.
Prin intermediul bazei informaționale proprii, care include mai mult de 18 000 întreprinderi («VARO. MOLDOVA. Producătorii mărfurilor și serviciilor»), platforma achizițiilor “yptender.md” stabilește interacțiunea Achizitorilor și Furnizorilor, asigurând toate mijloacele tehnice pentru desfășurarea tenderului.
Funcționalul platformei pentru Achizitor și Furnizor este clar și însoțit de instrucțiuni detaliate. Managerii proiectului vor ajuta la orice pas: vor petrece prezentarea, vor organiza training-uri pentru participanții tenderului, vor ajuta la înregistrarea întreprinderii, crearea tenderului și depunerea ofertei.
Activitatea pe platforma electronică YPTENDER.MD este profitabilă și pentru Furnizor și pentru Achizitor. De ce?
Minimizează cheltuieli umane și de timp: întreprinderea nu are nevoie de un staf mare al Secției de vinzări. Conform experienței de lucru, depunerea ofertei pentru tender durează cel mult o oră. Procesul achiziției poate fi controlat din orice colț al lumii, direct din oficiu.
Stabilește reguli unice pentru toți participanți: tenderele sunt efectuate conform unui Regulament.
Asigură concurența loială: toate ofertele Furnizorilor și cererile Achizitorilor după perioada de licitare devin publice și pot fi vizualizate de oricine, ceea ce oferă posibilitatea de a verifica cine și cu ce condiții a câștigat tenderul.
Pentru orice întrebări puteți adresa la managerii proiectului “yptender.md”:
022-73-77-94, 022-72-31-69, 079400238,  info@yptender.md     inform@varo-inform.com