Baza de date a întreprinderilor din Republica Moldova

Despre proiectul Baza de date a întreprinderilor din Republica Moldova
Baza de date „VARO.MOLDOVA. Producători de mărfuri și servicii» se completează de către copmanie din anul 1992. La ziua de azi în bază sunt datele a aproximativ 23 de mii de întreprinderi ale țării, inclusiv Transnistria.
Complexitatea datelor
Despre fiecare întreprindere se conțin următoarele date: denumirea, codul fiscal, adresa de facto, telefoane de contact, adresa de e-mail, adresa paginii web, numele conducătorului sau a altei persoane responsabile, domeniul de activitate, produse și servicii, filiale ș.a.*Informația despre conducătorul întreprinderii(NPP și datele de contact) este prezetată în volumul determinat de către acesta (în conformitate cu „ Legea № 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal”), de aceea, datele conducerii pot lipsi la unele întreprinderi din Baza de date.
La ce vă poate folosi informația din Baza de date?
Informația este divizată pe domenii de activitate, respectiv puteți face analize ale pieței mediului concurențial, să faceți adresări/apeluri direcționate potențialilor clienți sau parteneri, să expediați e-mail-uri în masă ș.a. Posibilitățile de utilizare a informației sunt determinate de către fiecare companie individual.
Cum se obține informația despre întreprinderile de care aveți nevoie?
O parte a informației este publicată pe site-ul MOLDOVA YELLOW PAGES. Dar dacă aveți nevoie să vă folosiți sistematic de informația deplină și bine structurată, este cu mult mai comod să folosiți informația selectată din bază.
Cum se face o selectare de date?
Preventiv se îndeplinește Formularul. În acest formular sunt indicate variantele compexității datelor și respectiv prețul acestora. După aprobarea prețului final pentru selectarea datelor și achitarea contului, fișierul se transmite prin poșta electronică.
De ce este comod de a lucra cu informația selectată?
– Dvs obțineți cea mai proaspătă informație despre companii, deoarece datele se selectează din Baza de date ”la ziua de azi”, informația se actualizează zilnic.
– Facem selectare de date conform cererii Dvs: informația conține doar acele date, de care aveți nevoie. Îndepliniți Formularul bifând doar cele necesare.
– Fișierul cu datele selectate îl primiți în format Excel, ceea ce permite folosirea lui chiar și a colaboratorilor cu nivel începător.
Întreprinderea și-a schimbat datele(număr de telefon nou, produs nou ș.a.) Cum se modifică informația în Baza de date?
Informația în Baza de date operativ poate fi modificată prin două metode. Prima metodă: vă înregistrați pe pagina de start a site-ului MOLDOVA YELLOW PAGES ca editor al compaiei, introduceți corectările necesare și după verificare, de către administrator, a datelor reînnoite, informația se va salva în Baza de date și pe site. A doua metodă: trimiteți scrisoare oficială cu datele corecte pe poșta electronică inform@varo-inform.com.
În afară de aceste două metode, reamintim, că zilnic operatorii call-centrului verifică actualitatea datelor întreprinderilor.

Cu orice întrebare, ce ține de Baza de date și selectarea informației, puteți apela la numerele de telefoane: 022-73-77-94, 022-72-31-69, 067661286 sau scrieți-ne pe e-mail inform@varo-inform.com