Citatul este actual chiar și în asemenea domeniu, ca achiziții electronice …

ypt_960x640_2

Pentru prima perioadă de lucru a platformei electronice yptender.md s-au depistat două motive de bază din cauza cărora unele companii nu sunt entuziasmate de ideea creării tenderelor electronice prin Platforme.
Primul motiv: compania deja colaborează cu furnizorii ”săi” şi nu are nevoie de tendere.
Al doilea motiv: de ce trebuie să ne gândim la crearea tenderului, să răspundem la întrebările participanţilor, să urmărim licitaţia şi în fine să decidem soarta câştigătorului, dacă putem să delegăm sarcina „căutării furnizorilor” colaboratorilor companiei?
Convingător? Apoi, lăsați faptele bazate exclusiv pe experienţa Platformei yptender.md să devină „medicament”.
1.    Organizația a anunțat un tender pentru servicii de întreținere a echipamentului de birou și a fost gata să plătească 68 mii lei. În rezultatul licitaţiei costul iniţial a fost micşorat până la 23 mii lei. Economia bugetului şi parteneri noi – două avantaje imediate.
2.    Despre fiecare tender anunţat managerii Platformei informează de la 20 până la 150 de furnizori potenţiali şi această analiză-marketing se prezintă achizitorului la finisarea licitaţiei. Anume managerii lucrează cu furnizorii şi îi ajută în depunerea corectă a ofertelor. O analiză bună a pieței și o economie de timp pentru achizitor, nu-i așa?
3.    La moment, la tendere au participat mai mult de 100 furnizori, dintre care 60% repetat. Deci, iarăși, o asemenea abordare este avantajoasă…
4.    «Dimensiunea nu contează»: toţi participanţii au aceleaşi drepturi, indiferent de popularitatea companiei. Contează numai oferta de preţ şi specificaţia întocmită corect. Denumirea companiilor participante poate fi vizualizată numai după finisarea licitaţiei.
Apropo, despre specificaţii. Există cazuri, când tenderele nu au avut loc, deoarece achizitorul a întocmit incorect specificaţia, respectiv furnizorii potenţiali n-au înţeles condiţiile achiziţiei şi au depus oferta incorectă. Aceasta nu este o problemă, acestea sunt momente de lucru, caracteristice perioadei de formare a unui nou sistem de achiziții, atunci când totul se învață – atât Platforma, cât şi achizitorii şi furnizorii. Pentru instruirea efectivă există o echipă de manageri, care sunt mereu gata să ofere consultanță ambelor părți.
Rezumând: medicamentul este, important este să-l administrezi corect